Welkom op de Urgentiewijzer van de regio Drechtsteden.

Informatie over de voorrangsregeling    
Voor mensen die door onvoorziene, ernstige omstandigheden buiten hun schuld dringend woonruimte nodig hebben, bestaat er een voorrangsregeling. In de voorrangsregeling staan de voorwaarden en regels om met voorrang een huurwoning te kunnen krijgen. 

De voorrangsregeling geldt in alle gemeenten van de regio Drechtsteden. Onder de regio Drechtsteden vallen de volgende gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Om uw aanvraag te kunnen doen, dient u te zijn ingeschreven bij Woonkeus Drechtsteden. Staat u nog niet ingeschreven, dan kunt u dit eerst doen via deze link: Schrijf u in bij Woonkeus Drechtsteden

Toegang tot de voorrangsregeling  
Via de Urgentiewijzer kunt u nagaan of u kans maakt op een voorrangsverklaring door het beantwoorden van een aantal vragen. Alleen in heel bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen. Het college kan een voorrangsverklaring verstrekken indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de huisvestingsverordening van de gemeente. Het is verplicht om na het invullen van de vragenlijst een telefonisch adviesgesprek te voeren. Hiervoor zal een medewerker van de Afdeling Wonen telefonisch contact met u opnemen.

U dient in ieder geval aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen:  

  1. Uw inkomen is beneden de maximale inkomensgrens, eenpersoonshuishouden: minder dan € 47.699 (bruto per jaar).                                              meerpersoonshuishouden: minder dan € 52.671 (bruto per jaar).
    Uitzonderingen gelden voor woningzoekenden met een WMO-indicatie op medische basis, vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000 en in geval van herstructurering of sloop. 
  2. U heeft maatschappelijke binding: u bent tenminste 3 jaar onafgebroken ingezetene van de regio Drechtsteden of gedurende de voorafgaande 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken ingezetene geweest van de regio Drechtsteden.
    Uitzonderingen gelden voor woningzoekenden met een mantelzorgindicatie, verlaten instelling Safegroup (vrouwenopvang), vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000 en in geval van herstructurering of sloop.  
  3. U beschikt over zelfstandige woonruimte in de regio Drechtsteden. Zelfstandige woonruimte: woonruimte die een eigen toegang heeft en door een huishouden kan worden bewoond zonder wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.
    Uitzonderingen gelden voor woningzoekenden met een mantelzorgindicatie, jongeren tot 27 jaar die een opvang- of begeleidingsinstelling in de regio verlaten, verlaten instelling Safegroup (vrouwenopvang) en vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000

Woont u buiten de regio en wilt u een aanvraag indienen op grond van mantelzorgindicatie, het verlaten van een vrouwenopvang/Safegroup óf op sociale gronden, dan kunt u in de vragenlijst de gemeente Dordrecht invullen.

Wanneer krijgt u geen voorrang:  

- U woont op kamers of bij familie of vrienden.         
- U heeft problemen of ruzie met ouders of buren.      
- U wilt trouwen of samenwonen.           
- U wilt scheiden of uw relatie beëindigen.           
- U bent zwanger.          
- De woning die u nu heeft, is te klein/te groot geworden.          
- Uw woning heeft technische gebreken/problemen.   
- U heeft er niet zelf alles aan gedaan om uw huisvestingsprobleem op te lossen.   
- U heeft heimwee naar uw oude buurt.        
- Uw woon-/werkafstand is te groot.          
- U keert terug nadat u in het buitenland heeft gewoond.         
- U heeft de woning waar u nu woont vrijwillig verkocht.         
- U moet weg uit uw huidige woning op grond van een ontruimingsvonnis vanwege huurschuld, overlast en/of criminele activiteiten.         
- De termijn van uw tijdelijke huurcontract is afgelopen.           
- De reden om voorrang te vragen is door u zelf veroorzaakt en was te voorzien.   
- U wordt in staat geacht om zelf binnen een redelijke termijn aan geschikte woonruimte te kunnen komen.          
- U heeft na het ontstaan van de noodsituatie een sociale huurwoning geweigerd.     

Als u aan alle voorwaarden voldoet en voorrang krijgt, dan zijn de volgende opties mogelijk:   
- U mag zelf zoeken naar passende woningen in het woonaanbod van Woonkeus, maximaal 3 maanden.
U krijgt van de gemeente géén bericht als uw voorrang vervalt. Ook kunt u daartegen geen bezwaar maken. Deze voorwaarden leest u ook in de brief waarin staat dat u voorrang krijgt voor een woning.    
- U krijgt een woning aangeboden via één van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden (Woonbron, St. Rhiant, Tablis Wonen, St. Trivire of Woonkracht10)

Let op! U krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning. 

Uw recht op voorrang vervalt als u:   
- Een woning weigert.  
- Niet reageert op een aanbod voor een passende woning via Woonkeus.  

Wet- en regelgeving: 
Woningwet
Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2022
Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2023
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2023
Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2023
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2023
Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2023

De gemeente Dordrecht neemt de door u verstrekte persoonsgegevens op in een bestand voor gebruik door gemeente Dordrecht en aan haar gelieerde ondernemingen. De gemeente Dordrecht zal als bewerker verantwoordelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omgaan met uw persoonsgegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons Privacy beleid (pdf, 371 kB).    

De gemeente Dordrecht kan zich voor de beoordeling van uw aanvraag laten adviseren door het Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV), de GGD of een andere onafhankelijke instantie. Ook kan de gemeente Dordrecht contact opnemen met betrokken instanties zoals uw werkgever, hulpverlening, particuliere woningeigenaren of woningcorporaties. Wij vragen hiervoor uw toestemming.