Welkom op de Urgentiewijzer van de regio Drechtsteden.

Informatie over de voorrangsregeling

Hier ziet u of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring en u een aanvraag kunt doen. Een vragenlijst wijst u de weg. 

Leest u eerst de informatie op deze pagina. U vindt hier de voorwaarden om gebruik te maken van de voorrangsregeling. Als u denkt aan deze regels te voldoen, dan vult u de vragenlijst in. Met het invullen van de lijst ziet u vanzelf of u een voorrangsverklaring kunt aanvragen. Urgentie betekent hetzelfde als voorrang.

Alleen in heel bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen De voorrangsregeling is er voor mensen die om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig hebben. Het is belangrijk dat: · u het probleem niet zelf heeft veroorzaakt · uw probleem niet was te verwachten · u laat zien dat u er alles aan heeft gedaan om uw probleem zelf op te lossen · u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Schrijf u in bij Woonkeus Drechtsteden In de voorrangsregeling staan de voorwaarden en regels Deze regeling geldt voor de regio Drechtsteden. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht maken hier onderdeel vanuit.

 

Toegang tot de voorrangsregeling.

Het college van Burgemeester en Wethouders geeft een voorrangsverklaring als u voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden leest u in de Huisvestingsverordening.

Dit zijn de algemene voorwaarden waaraan u hoort te voldoen:

1. Uw inkomen is beneden de maximale inkomensgrens. Voor een · 1-persoonshuishouden geldt minder dan € 40.765,- bruto per jaar · meerpersoonshuishouden geldt minder dan € 45.014,- bruto per jaar

Uitzonderingen gelden voor · woningzoekenden met een WMO-indicatie op medische basis · vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000 · in geval van herstructurering of sloop

2. U heeft maatschappelijke binding met de regio · op het moment van de aanvraag woont u tenminste 3 jaar achter elkaar in de regio Drechtsteden óf · tijdens de voorafgaande 10 jaar woonde u tenminste 6 jaar achter elkaar in de regio Drechtsteden

Uitzonderingen gelden voor · woningzoekenden met een mantelzorgindicatie · mensen die instelling Safegroup (vrouwenopvang) verlaten · vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000 · in geval van herstructurering of sloop

3. U heeft een eigen (huur)woning in de regio Drechtsteden. Deze eigen (huur)woning is bewoond door een 1- of meerpersoonshuishouden en heeft: · een eigen toegang (deur) · wezenlijke voorzieningen binnen in de woning (keuken, douche en toilet)

Uitzonderingen gelden voor · woningzoekenden met een mantelzorgindicatie · jongeren tot 27 jaar die een opvang- of begeleidingsinstelling in de regio verlaten · mensen die instelling Safegroup (vrouwenopvang) verlaten · vergunninghouders Vreemdelingenwet 2000

 

Wanneer krijgt u geen voorrang.

· U woont op kamers of bij familie of vrienden

· U heeft problemen of ruzie met ouders of buren

· U wilt trouwen of samenwonen

· U wilt scheiden of uw relatie beëindigen

· U bent zwanger

· De woning die u nu heeft, is te klein/te groot geworden

· Uw woning heeft technisch gebreken/problemen

· U heeft heimwee naar uw oude buurt

· Uw woon-/werkafstand is te groot

· U keert terug nadat u in het buitenland heeft gewoond

· U heeft de woning waar u nu woont vrijwillig verkocht

· U moet weg uit uw de woning waar u nu woont, omdat:

  •             er een uitspraak van de rechter (vonnis) ligt door huurschuld, overlast en/of criminele activiteiten
  •             de periode van een tijdelijk huurcontract is afgelopen

· De reden om voorrang te vragen heeft u zelf veroorzaakt en had u kunnen verwachten

· U kunt zelf binnen een redelijke tijd aan een geschikte (flat)woning komen

· U heeft na het ontstaan van de noodsituatie een sociale huurwoning geweigerd

 

U krijgt voorrang als u aan alle voorwaarden voldoet.

- U mag dan maximaal 3 maanden zelf een geschikte woning zoeken.

Dit zijn woningen die vrij komen voor huur (woningaanbod) op Woonkeus.

- Of 1 van de woningcorporaties biedt u een woning aan.

De woningcorporaties zijn:

  • Woonbron Dordrecht
  • Stichting Rhiant
  • Tablis Wonen
  • Stichting Trivire
  • Woonkracht 10

Let op · U mag een geschikte woning niet weigeren · U krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning.

Voorrang gaat niet door (vervalt) als u: · een woning weigert · niet reageert op een aanbod voor een geschikte woning via Woonkeus U krijgt van de gemeente géén bericht als uw voorrang niet door gaat. Ook kunt u daartegen geen bezwaar maken. Deze voorwaarden leest u ook in de brief waarin staat dat u voorrang krijgt voor een woning. Wet- en regelgeving

Woningwet

Huisvestingsverordening.

Als u de urgentiewijzer invult, geeft u persoonsgegevens aan de gemeente Dordrecht. De gemeente zet deze gegevens in een document en gaat er verantwoordelijk, precies en voorzichtig mee om. In de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat de gemeente dit moet doen. De gemeenten en bedrijven die verbonden zijn met de gemeente Dordrecht gebruiken de gegevens. Meer informatie in het Privacy beleid (pdf, 371 kB).  

In sommige situaties vraagt de gemeente Dordrecht advies aan een onafhankelijke partij, zoals · het Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV) · de GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Ook kan de gemeente contact opnemen met betrokken organisaties zoals · uw werkgever · hulpverlening · particuliere woningeigenaren · woningcorporaties We vragen hiervoor eerst uw toestemming.

 

Via de Urgentiewijzer kunt u nagaan of u kans maakt op een voorrangsverklaring door het beantwoorden van een aantal vragen.  

- Voor aanvragen op grond van de voorrangsgrond Mantelzorg of Safegroup kunt u aangeven dat u ingeschreven staat in de Gemeente Dordrecht;

- Let op: wij nemen uw aanvraag pas in behandeling nadat u de verplichte documenten heeft ingediend en de leges heeft betaald. Het is wel mogelijk eerst een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Deze telefonische afspraak kunt u zelf inplannen nadat u alle vragen van de urgentiewijzer heeft doorlopen.